Az üzenetet sikeresen elküldtük
Köszönjük megkeresését!

Felhasználási feltételek

A jelen felhasználási feltételek a Digitális Jólét Nonprofit Kft. (1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32. Levelezési cím: 1016 Budapest Naphegy tér 8., Cégjegyzékszám: 01-09-986454, Adószám: 23733251-2-41) által üzemeltetett http://www.miagyakorlatban.hu  oldal igénybevételének feltételeit tartalmazza.

A weboldal célja
A honlap célja, hogy a mesterséges intelligencia témakörében és a koalícióval kapcsolatosan megjelenő hazai és nemzetközi híreket megjelenítse, és a mesterséges intelligenciát alkalmazó vívmányokat összegyűjtse. Az oldal használata nem igényel regisztrációt, azonban van lehetőség űrlap kitöltésével szervezetek bemutatkozására, technológiai bemutató, esettanulmány megküldésére. Az üzemeltető partnerrel egyeztetett döntése, hogy a beküldött információkat megjeleníti-e a honlapján. Az itt kezelt adatok kezelését az adatkezelési szabályzat tartalmazza.

A weboldal tartalmainak felhasználása
A weboldal felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) kötelezi magát arra, hogy:
• A honlapról átvett és változatlan szöveggel vagy lényeges változtatás nélkül közölt anyag esetén az miagyakorlatban.hu-t, mint forrást feltünteti.
• A Honlap tartalmáról, annak egyes részeiről kizárólag magán célból készíthet másolatot, nyomtathatja ki azt. A Honlap tartalmának magáncélból, akár digitális, akár fizikai adathordozón rögzített másolatának további felhasználására (különösen, de nem kizárólag többszörözni, terjeszteni, adatbázisban tárolni, letölthetővé tenni, kereskedelmi forgalomba hozni, átdolgozni) nem jogosult. A magáncélú felhasználás jövedelemszerzést vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.
• A honlapról átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró-, az eredeti szövegkörnyezetbe beilleszthető módon dolgozza fel és adja közre.
• Amennyiben a kiadott hír- vagy digitalizációs szakanyaggal kapcsolatban a honlapon javítás, kiigazítás, pontosítás kerül kiadásra, vagy a hír- vagy digitalizációs szakanyag a honlap üzemeltetője által visszavonásra kerül, úgy mindezt a már átvett, közzétett, feldolgozott saját anyagában, szolgáltatási, vagy publikálási felületén haladéktalanul javítja, kiigazítja, pontosítja vagy érvényesíti, a továbbiakban pedig az eredeti hír- vagy digitalizációs szakanyagra nem hivatkozik, arra még áttételesen sem utal.
• A hír- vagy digitalizációs szakanyag javításának, pontosításának vagy visszavonásának elmaradása miatt, illetve a hírfeldolgozásból adódó – pl. címváltoztatás, átszerkesztés, stb. – harmadik féltől érkező megkeresés, panasz, vagy kárigény esetén maradéktalanul helyt áll, és elismeri, hogy a Tartalom szolgáltatójának, ill. a honlap üzemeltetőjének felelőssége ez esetekben kizárt.
• A tartalmat a jogszerű felhasználás keretein túl (a felhasználási platformon kívüli megjelenítés eseteitől eltekintve) részben, vagy egészében nem tárolja, adatbázist, archívumot nem képez, illetve azt nem teszi hozzáférhetővé.
• A honlapról átvett fotókat a következő forrásmegjelöléssel közli: „fotós neve, miagyakorlatban.hu”.
• A fotó képaláírását csak a képpel együtt teszi közzé. A képpel nem illusztrálhat más hírt, vagy szöveget abban az esetben, ha ez a kép eredeti mondanivalójával ellentétben áll, illetve más jelentéssel, értelmezéssel ruházná fel azt.
• A fényképfelvétel(eke)t harmadik fél számára tovább felhasználásra nem adja tovább, a fényképfelvétel(ek)ből archívumot nem képez.
• A fényképfelvétel(ek) és a kísérő szöveg(ek) mondanivalóját, tartalmát - különösen annak szereplőit - sem retusálással, sem vágással, sem számítógépes beavatkozással (pl. összemásolással), sem más módon nem változtatja meg, a közlés során pedig kiemelt figyelmet fordít a személyhez fűződő jogok betartására.
• Tilos a tartalmak szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvétele.

A Tartalom felhasználásának közvetlen üzletszerzésre irányuló korlátozása
• A tartalom a felhasználók számára ellenszolgáltatás nélkül elérhető. Mindezek alapján kifejezetten tilos a honlap tartalmaiból hírügynökségi szolgáltatás, vagy jellegében azzal hasonló, vagy azzal azonos tevékenység folytatása, ideértve a tartalom részben, vagy egészben történő értékesítését, és hírügynökségi szolgáltatásba történő beépítését is.

Jognyilatkozatok és vegyes rendelkezések
• A honlap üzemeltetője törekszik a szolgáltatás hibamentes folyamatosságának fenntartására, de a honlap funkcionalitása, és az általa nyújtott szolgáltatás hibátlan működése tekintetében nem vállal felelősséget.
• A honlap tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a honlap üzemeltetője fenntartja magának, ezen változtatásokat nem köteles előzetesen bejelenteni.
• A honlap üzemeltetője mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett anyagok vírus- illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek.
• A honlap üzemeltetője a honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a honlap használata során felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. Felhasználó a honlapot kizárólag saját felelősségére használja.
• A honlap üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Tartalom Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy más hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért a honlap üzemeltetője, illetőleg a Tartalom szolgáltatója nem tehető felelőssé.
• A honlap üzemeltetője az oldalán megosztott hivatkozások, beágyazódások által okozott vélt vagy valós károkért felelősséget nem vállal
• A honlap üzemeltetője a Felhasználási Feltételeket jogosult egyoldalúan módosítani. Az Üzemeltető az új szabályzat hatálybalépésével és közzétételével egyidejűleg hirdetménnyel tájékoztatja a felhasználókat a Szabályzat módosításáról. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást a Felhasználási Feltételek módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Felhasználási Feltételek elérhetőségét.
• Azon kérdések vonatkozásában, amelyeket a jelen „Felhasználási feltételek” nem szabályoznak, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályos rendelkezései irányadóak.

Oszd meg az eredményeidet és kerülj fel magyarország mesterséges intelligencia térképére!

Ha van olyan technológiád, amelyet megmutatnál élménytechnológia formában, vagy olyan bevezetési történeted, amelyet megosztanál esettanulmány formájában, akkor csatlakozz a Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz és osztd meg az alábbi formok segítségével. Ezt követően kollégánk megkeres hogy ellenőrizze, értelmezze és engedélyeddel véglegesítse a jelentkezésed.

Szervezeti bemutatkozás Élmény technológia küldése Sikertörténet küldése

Csatlakozni szeretnél?

Ha csatlakoznál a Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz, lépj velünk kapcsolatba.

Kapcsolat